Home       Faalangst      Over       Ervaringen      Agenda     Bedrijven     Contact   

Autisme

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking (zien, horen, ruiken etc.) in de hersenen op een andere manier. Met zchten en is een onderwerp waar veel mensen een mening over hebben. Alleen zijn er maar weinig mensen die autisme écht van binnenuit begrijpen.

 

 

WAT IS autisme?

Ieder mens met autisme ervaart zijn of haar autisme op een geheel eigen manier. Dit komt omdat iedereen uniek is.

Autisme een stoornis van de hersenen, die het kind al vanaf de geboorte heeft. Mensen met autisme nemen op een andere gefragmenteerde wijze waar. Deze manier van waarnemen is de kern waar autisme om draait.  Als het kind anders waarneemt, geeft het ook een andere betekenis aan de dingen. Dit heeft grote gevolgen voor zijn denken. Mensen met autisme hebben vaak last van angsten (faalangst) omdat de omgeving voor hen veel minder voorspelbaar is.

 

Reiswijze biedt begeleiding aan kinderen, jongeren met autisme en hun ouders. Ik ga samen met het kind op zoek naar de belemmeringen die het ervaart als gevolg van het autistisch denken en leg dingen uit. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Ook ouders krijgen handvatten om hun kind beter te ondersteunen.

 

Ik heb op deze manier inmiddels al vele kinderen met autisme een stukje op hun pad met succes mogen begeleiden.Binnenkortn wordt er voor het eerst een groepstraining georganiseerd voor jongeren van de middelbare school die moeite hebben met contact maken met leeftijdsgenoten en hun eigen gevoelens.

 

Werkwijze

Na de aanmelding ontvangt je een vragenlijst. Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats en wordt besproken wat Reiswijze kan betekenen voor het kind. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken welke vorm van behandeling het beste past (individuele begeleiding of voor een groepstraining). Dit is afhankelijk van leeftijd en aanmeldklacht.