Werkwijze |  Therapieën | Trainingen

Home       Faalangst      Over       Ervaringen      Agenda     Bedrijven     Contact   

WERKWIJZE

Reiswijze begeleidt kinderen en jong volwassenen vanaf 4 tot en met 25 jaar die niet lekker in hun vel zitten en kampen met vragen. Samen gaan wij kijken welke ondersteuning en therapie past bij jouw vraagstelling. Jij staat centraal en hebt een actieve rol in het proces. De therapie wordt vaak in groepsvorm gegeven, dit om elkaar te versterken en te ervaren dat je niet alleen staat. Ook is therapie met individuele begeleiding mogelijk.

Mail mij met je vraag naar mariska@reiswijze.nl

TherapieëN

Reiswijze biedt integratieve, oplossingsgerichte therapie. Dit is een kortdurende en intensieve vorm van therapie. Hierbij staat het kind centraal en krijgt het een actieve rol in het therapeutisch proces. Het doel is ondersteuning bieden die volledig aansluit bij de hulpvraag van het kind. De meeste kinderen hebben aan 10 consulten genoeg om weer lekker in hun vel te zitten.

 

De volgende technieken kunnen worden toegepast:

•  Ontspanningstechnieken

•  Cognitieve therapie

•  Cognitieve animatie therapie

•  NLP

•  Geleide imaginatie

•  Systemische opstellingen met behulp van play-mobile poppetjes

•  Sherborne therapie

 

Ik  maak een mix van al deze technieken die speciaal passen bij de hulpvraag van het kind. Dit zorgt ervoor dat het kind centraal blijft staan. Uitgangspunt hierbij is dat op bewust en onbewust niveau de verschillende hulpbronnen het kind bereiken en verder helpen. Deze therapievorm is snel en effectief. Kinderen en ouders bemerken in zeer korte tijd positieve veranderingen.

 

De volgende klachten kunnen met deze vorm van therapie worden behandeld:

Verwerken van emotionele conflicten denk aan traumaverwerking, angsten o.a. faalangst, fobieën, rouwverwerking, (zelf-) destructief gedrag, agressiestoornissen.

 

Gedragsproblematiek denk aan woedeaanvallen, anti- sociaal gedrag (liegen en stelen), contactproblemen tussen kinderen onderling, contactproblemen tussen kind en ouder/leerkracht, gebrek aan concentratie, hyperactiviteit, pesten en gepest worden.

 

Ontwikkelingsfase problematiek denk aan eetproblemen, slaapproblemen en hechtingsproblematiek.

 

 

METHODE 'IK LEER ANDERS'

Bij Reiswijze kun je ook terecht voor de methode ‘ik leer anders’. De training leert je om informatie te vertalen naar jouw visuele (beeldend) informatiesysteem. Deze methode kun je dus direct en ook in de toekomst  toepassen op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, buitenlandse talen enz.

 

De training bestaat uit informatie op juiste wijze ordenen, dit beter kunnen onthouden. Je leert hoe je het alfabet en woorden bij een dictee op een andere manier kan inzetten. Je leert foutloos spellen, dit simpelweg door het woord als woordbeeld op te slaan. Ook leer je hoe je om kan gaan met het cijferveld, de tafels en breuken. Je krijgt tips over hoe op een makkelijke manier leren klokkijken en hoe je een werkstuk handig kunt maken.

Op verzoek zijn meerdere vervolgsessies mogelijk.

 

Leerproblemen aanpakken met de training ‘Ik leer anders’ is leuk. Het versterkt het  zelfvertrouwen. Deze methode is geschikt voor kinderen die een voorkeur hebben om lesstof visueel op te slaan. De leeftijd om deze techniek aan te leren is vanaf 5 jaar tot 100 jaar.

 

Meer informatie over ‘ik leer anders’ is te vinden op via www.ik leer anders.nl

 

BRAIN BLOCKS

Het doel van Brain Blocks hangt af van de hulpvraag van de cliënt. Brain Blocks kan als psycho-educatie ingezet worden maar kan ook dienen als communicatiemiddel en als therapeutische  interventie. 

 

Psycho-educatie

Bij Brain Blocks als psycho-educatie gaat het om het komen tot één beeld en één taal over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker over autisme gecommuniceerd worden met de client en belangrijke anderen in zijn omgeving. Brain Blocks als psycho-educatie heeft vooral als doel de cliënt uit te nodigen tot het komen van zijn eigen beelden en taal. Bij Brain Blocks gaan we er namelijk van uit dat iedereen zelf het beste weet hoe zijn eigen brein werkt!

 

 

Beelden kunnen helpen om aan te geven hoe we iets ervaren. Hierdoor kunnen cliënten laten zien hoe ze zich voelen wanneer ze bijvoorbeeld iets niet begrijpen of ergens boos over zijn. We beleven immers over het algemeen iets anders bij een chaotische stapel rode blokjes dan bij een net rijtje groene blokjes. De ervaring is dat wanneer cliënten een beeld hebben gemaakt over hun ervaring ze beter in staat zijn er ook woorden aan te geven. Wanneer we in staat zijn iets onder woorden te brengen dan zijn we bewust en ontstaat er ruimte voor verschuiving ofwel ander gedrag. Bij Brain Blocks als communicatiemiddel helpen we de cliënt om tot zijn eigen beelden en taal te komen. Vervolgens gaan we kijken welke mogelijkheden de cliënt ziet in anders denken, doen of voelen.

 

De beelden van cliënten kunnen ook inzicht geven in terugkerende of onderliggende patronen. In deze manier van werken met Brain Blocks gaat de begeleider samen met de cliënt meer op zoek naar de kern van het probleem. Een kern van een probleem kan bijvoorbeeld onzekerheid zijn doordat de cliënt ervan overtuigd is niets te kunnen. Of angst om buitengesloten te worden of geen eigen keuzes te durven maken. De nadruk ligt bij deze manier van werken niet direct in de praktische oplossing maar de onderliggende overtuigingen en ervaringen die cliënten in de loop van hun leven opgedaan hebben.

 

 

 

 

iNFORMATIE

 

Wil je meer informatie, dan kan je contact met mij opnemen via mariska@reiswijze.nl